Zlot XIV Wiatrakowo 2014 Drukuj Email

HARMONOGRAM ZLOTU W DNIACH 04 - 06 LIPCA 2014

04. 07. Pi?tek

Godz. 1400 Obiad

Godz. 15 00 Otwarcie zlotu i obrady:

KONCERT POWITALNY: UTWORY WAKACYJNE IWONY SIEDLACZEK I JEJ ME?A.

Obrady:

1. Jadwiga Mizinska. Dziwno??, niesamowito??, potworno??

2. Ma?gorzata St?pnik, Fascynacje Niesamowitym. Posta?

   Golema w sztuce

3. Iwona Zakrzewska, Potworno?ci inspiracje, aspiracje,

   okazje a skutki.

         4. Dyskusja

         Godz. 18 00 Kolacja

Godz. 1900

BIBLIO- PHILIA

1. PROMOCJA KSI?ZKI JANA JANO DARECKIEGO

AUTOBIOGRAFIA MISTYCZNA - Prowadzi ?ukasz Marci?czak.

Zapowiedziane g?osy w dyskusji: Tadeusz Szko?ut i Krzysztof Polit.

2. PROMOCJA POWIE?CI JADWIGI MIZINSKIEJ ?UNCZYK.

   Prowadzi Jacek Breczko

3. PREZENTACJA POWIESCI ANNY ?UK SZPIEDZY I PUSTELNICY Prowadz? Stefan Symotiuk i Jadwiga Mizi?ska

           05 . 07. (sobota)

Godz. 9. 00 ?niadanie

Godz. 9. 30 Obrady

1. Tadeusz Szko?ut: Obco?? ?wiata

2. Alicja Barcikowska: Konfrontacje z Cieniem czyli co robimy z

                                       naszymi potworami

3. E. Hy?y: Ten potworny gender

3. Jacek Breczko: Euroazjatyzm- rosyjska idea imperialna.

           - Dyskusja

Godz. 1400 obiad

Godz. 1530

KAZIMIERSKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE Prowadzi:

Ataman J?drek Sikora

         Godz. 1800 kolacja

         Godz. 2000

       KONCERT PIESNI TRADYCYJNYCH Prowadzi: Ewa Grochowska

       06. 07. (niedziela)

       Godz. 900 ?niadanie

       Godz. 900 obrady

     1. Iwona Siedlaczek: Portrety potworw i stworw mitycznych oraz

                                         potworno?? w muzyce.

     2. Dyskusja

- AUTORSKIE SPOTKANIE Z POEZJ? I PROZ? JANA ST?PNIA

     Prowadzi: Andrzej Sikora

 

   - PREZENTACJA najnowszych zeszytw Colloquia Communia Logos

   niesko?czono?ci. Wok? my?li poszukuj?cej Jakuba Litwina pod red,

                               Gra?yny ?urkowskiej - Prowadzi : Stefan Symotiuk.

     Godz. 1400 Obiad

     Spacery po okolicy, po?egnania, wyjazd go?ci.

                                                     Sprawozdanie ze Zlotu

                                                      Obejrzyj Galeri?

Pozlotowo