Ewa Hy?y Notka Drukuj Email

EWA CHY?Y

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, obecnie zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w ?odzi, w Katedrze Humanistycznej. Po wielu latach pracy na uczeniach ameryka?skich (g?ównie w Metropolitan State University of Denver), przyjecha?a w 2005 roku do Polski, pocz?tkowo do Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie, a nast?pnie do ?odzi  (Uniwersytet Medycznym, Katedra Nauk Humanistycznych). Wspó?pracuje z grup? psychologów maj?c? sw? siedzib? w Denver, Colorado,   zajmuj?c? si? "double giffted" dzie?mi i wydaj?c? Advanced Development: Journal on Adult Giftedness. Jest autork? ksi??ki "Kobieta, cia?o, to?samo??" (Kraków 2003, 2012) i licznych artyku?ów z teorii etycznych, politycznych i feministycznych.

Wielka amatorka Zlotów i ich Guru:)