PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
poniedziałek, 23 lutego 2009 23:05

Curriculum vitae

prof. dr hab. Jadwiga Mizińska


Adres:
tel/faks: 81 828 0350

tel/kom. 691 020628
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.jadwigamizinska.pl

Zakład Socjologii Wiedzy - obecnie Zakład Filozofii Kultury
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS Plac Marii Curie Skłodowskiej  420 – 031 Lublin
tel. do Instytutu: ( 81 ) 537-54-80, 537-54-81
tel. do Zakładu : ( 81 ) 537-62-99

Przebieg pracy zawodowej

1969 – 94 : nauczyciel akademicki UMCS
od 1993 do 2013 : Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
od 1994 : profesor nadzwyczajny UMCS
od 2000 : profesor zwyczajny

Aktualne zajęcia uniwersyteckie
ćwiczenia ( nie prowadzi )

Wykłady:

1. socjologia wiedzy i socjologia niewiedzy
2. sztuka prowadzenia sporów – teoria i praktyka dialogu

Wykłady monograficzne

1. rekonstrukcja historii pojęcia losu
2. nieświadomość, podświadomość, świadomość, nadświadomość
3. socjopoznawcze pojęcie myślenia

proseminarium : dzieje kategorii losu w filozofii i kulturze

seminaria :
a. magisterskie; Style myślenia a style filozofowania
b. doktoranckie; Podmiot w procesie – problem tożsamości.

wykłady otwarte UMCS

a/ Style myślenia a perspektywy porozumienia
b/ Wina i wybaczenie

grupa badawcza –
seminarium ogólnopolskie Filozofia a duchowość

Specjalizacja - epistemologia i socjologia wiedzy

dziedziny kompetencji dydaktycznej

- epistemologia
- socjologia wiedzy ( doksologia )
- filozofia człowieka
- filozofia życia a filozofia losu
- filozofia moralna ( moralność ) i etyka na tle filozofii człowieka
- filozofia a literatura
- paidea: filozofia wychowania

Aktywność administracyjna

od 1986 do 2013 Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
1991 – 1992 prodziekan ds. studenckich Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS ( zastępstwo )
od 1991 Założyciel i kierowniczka „Warsztatów Filozoficznych
od 1992 do 2008 Redaktor serii wydawniczej „Lubelskie Odczyty Filozoficzne”
1993 – 1995 prodziekan d /s naukowych Wydziału Filozofii i Socjologii ( z wyboru )
od 1993 do 2013 Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy
od 1993 Redaktor Naczelny „Colloquia Communia”
od 1993 - 2003 członek kolegium redakcyjnego „Wiadomości Uniwersyteckie” UMCS

 Bibliografia

KSIĄŻKI AUTORSKIE

 Przejdź do strony

 

PRZEDMOWY DO KSIĄŻEK

 

1. Przedmowa do polskiego wydania „Ideologii i utopii”. K.Mannheima. Tłum. Jan Miziński. Wyd.
„Test" Lublin 1992.

2. Przedmowa do polskiego wydania „Etyka protestancka a duch kapitalizmu” Maxa Webera. Tłum. Jan Miziński, Wyd. „Test”. Lublin 1994.

3. „Ponad aroganckie ego”. Przedmowa do książki P.Szczukiewicza „Rozwój psychospołeczny a tożsamość. Studium koncepcji Erika H.Eriksona”. Lublin 1998. 

REDAKCJA CZASOPISM I PRAC ZBIOROWYCH

 

A. COLLOQUIA COMMUNIA

1. Redaktor zeszytu „Colloquia Communia”, „Utopia a ratio społeczne”, 1986, nr 2-3

2. Redaktor zeszytu „Colloquia Communia”, „Wokół koncepcji świadomości fałszywej”,
1992-93, nr 1-2 (57-68).

3. Redaktor zeszytu „Colloquia Communia”, „Ukraińska przestrzeń filozoficzna wczoraj i dziś”, 1998, nr1 (68) (wspólnie z Markiem Krakowskim)

4. Redaktor zeszytu „Colloquia Communia” „Filozofia pedagogice pedagogika filozofii”,2003 (z Marią
Dudzikową )


5. Redaktor zeszytu „Colloquia Communia”. „Młodzież filozoficzna Lublina i Rzeszowa”( z Krzysztofem Królem) 2003.


6. „Filozofia pedagogice. Pedagogika filozofii”. Od redakcji. Zeszyt zredagowany przez Marię Dudzikową. "Colloquia Communia” lipiec – grudzień 2003 . nr 2 ( 75) 2003

6. „Nauka i mądrość””. „Colloquia Communia” styczeń- czerwiec 2004. nr 1( 76) , wspólredakcja z Mariolą Kuszyk - Bytniewską


7. „Rosja- Wielki nieznajomy.”. Wybór tekstów ze współczesnej filozofii i socjologii rosyjskiej”. lipiec – grudzień 2004. nr 2 ( 77) wspólnie z Haliną Rarot.

 

B. SERIA WYDAWNICZA „LUBELSKIE ODCZYTY FILOZOFICZNE”

 

1. „Czy kryzys wartości?” Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór I. Red. J.Mizińska, T.Szkołut. Lublin 1992.

2. „Liberalizm i Polis: przeszłość i przyszłość” Red. J.Dębowski, J.Mizińska, Z.Muszyński. Lublin 1993. Zbiór II.

3. „Spór o Ingardena. W setną rocznicę urodzin”. Red. J.Dębowski, J.Mizińska: wstęp. Zbiór III. Lublin 1994.

4. „Prawdy o prawdzie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór IV. Red. J.Mizińska, J.Dębowski. Lublin 1994.

5 „Socjologia wiedzy i jej wrogowie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór V. Red. M.Kociuba, J.Mizińska.Lublin 1995.


6 „Dialog kultur. O granicach pluralizmu”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór VI. Red.P.Bytniewski, J.Mizińska Lublin 1997.


9. „Podmiot w procesie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór VII. Red. J.Jusiak, J.Mizińska. Lublin 1999.

10. „Filozofia i przemoc” . Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór VIII. Red. M. Kociuba, J. Mizińska. UMCS Lublin 1993


11. „Duchy filozofii narodowej?”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór IX. Red. Hpnorata Jakuszko i Jadwiga Mizińska 2003.

 

C. REDAKCJA I WSPÓŁREDAKCJA KSIĄŻEK

 

1. „50 lat środowiska filozoficznego i socjologicznego w Lublinie.” Lublin 1994. (przewodnicząca komitetu redakcyjnego).

2. „Między logiką a etyką”. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi. Lublin 1995. (członek komitetu redakcyjnego).

3. „Pamięć. Miejsce. Obecność”. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne. Lublin 1997. (współredaktor J. Hudzik).

4. „Filozofia a filologia. Wyjaśnienie. Rozumienie. Współczucie”, współredakcja pracy zbiorowej ( wraz z M. Walczakiem i Sz. Wróblem ). Poznań – Kalisz 2002

5. Homo Inquietus. Człowiek niespokojny. Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi, Wydawnictw UMCS, red. Jadwiga Mizińska, Bogdan Banasiak. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2009, ss. 411 ( 20 arkuszy)

6. Tęsknota w kulturze, red, Jadwiga Mizińska, Halina Rarot. IX tom Lubelskich Odczytów Filozoficznych. ( 20 arkuszy)

 

 

 PROMOCJE PRAC DOKTORSKICH

 

 1. Adam Sawicki , Egzystencjalizm filozofii Lwa Szestowa. 1995
 2. Tomasz Kitliński, Teoria Julii Kristevej wobec kryzysu podmiotowości1999
 3. Halina Rarot, Filozofia moralna Michaiła Bachtina. 1999. ( opublikowana jako: „Filozofia moralna Michaiła Bachtina”. Lublin 2002. Recenzenci: Ryszard Wiśniewski, Tadeusz Szkolut
 4. Grzegorz Grela, Budowanie tożsamości narodowej. Antropologiczne studium grupy łemkowskiej. 2002. Recenzenci: Anna Drabarek, Włodzimierz Pawluczuk.
 5. Agnieszka Przychodzka, Zatracona tożsamość – Jerzego Kosińskiego doświadczenie Holocaustu. Lublin17 czerwca 203. Recenzenci: prof. Tadeusz Szkołut, UMCS, Władysław Panas. KUL
 6. Piotr Nalewajka, Filozofia jako „praca nad sobą”. Kontynuacja antycznej koncepcji filozofii. Lublin 2008
 7. Anna Kamińska 18 czerwc
 8. Piotr Piotrowski, Jung, Eliade,i symbolizm religijny. ???
 9. a 2008, Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emanuela Levinasa i praktyka Janusza Korczaka. ( recenzenci: Jozef Lipiec , Stefan Symotiuk)
 10. Ewa Grochowska, Kobieta w idei mesjańskiej judaizmu.i w tradycji chrześcijańskiej. 2007. recenzenci: prof. Marian Filipiak i prof. Kazimirz(( ) Doktór
 11. Robert Pytka, Potencjalność wybuchu masowego konfliktu społecznego a kulturowa kondycja Polaków w globalizującym się świecie.
 12. Joanna Pieregończuk- Kowalska
 13. Łukasz Marcińczak. Polityczne i aksjologiczne podstawy potępienia Jezusa z Nazaretu i Pawla z Tarsu., Lublin. 25 .11. 2009, rec. Preto. Marian Filipiak, UMCS, prof. Mariola Flis, UJ
 14. Bernarda Łyjak. Fenomenologia a świętość. Edyta Stein. Lublin, 25. 11. 20O9. rec, prof. Marian Filipiak UMCS, pof. Stefan Symotiuk, emeryt UMCS
 15. Magdalena Sarnińska – Górecka, Ciało jako ontyczny fundament podmiotowości. UMCS, 12 .11. 2011, Recenzenci: prof. Jacek Migasiński (UW), prof. Iwona Lorenc (UW), prof. Stanisław Czerniak (IFiS PAN) . Opublikowana jako ciało jako ontyczny fundament podmiotowości. Wydawnictwo Adam, Marszałek, Toruń, 2010

 

RECENZJE PRAC HABILITACYJNYCH

 1. Elżbieta Pakszys, ( Poznań ), „Między nauką a kulturą. Kategoria płci/rodzaju w
       Poznani. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000
 2. Kazimierz Kondrat, ( Białystok ) Filozofia analityczna wobec pluralizmu
       religijnego. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2000
 3. Aldona Litwiniszyn ( Kraków ) „O przesądach. Studium historyczno –  
       filozoficzne”. Wyd. UJ, Kraków 2001 ( kolokwium 2002 ), powtórzone maj 2003
 4. Józef Krakowiak

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 02 lutego 2014 13:56