Zlot III 8-9 -11-2008r. Drukuj Email

III ZLOT FILOZOFICZNY W PIOTRAWINIE 8-9.11.2008r.

Temat: Nami?tno?ci Cia?a i Duszy

Otwarcie Zlotu Jadwiga Mizi?ska,

- Zlatujemy si? po przyja?ni, by kultywowa? przyja?? i dzieli? si? naszymi rado?ciami-prawdziwych przyjaci? poznajemy nie w biedzie, ale w rado?ci, po tym, czy zechc? i potrafi? si? cieszy? naszymi osi?gni?ciami

-Filozofia: to nie tylko umi?owanie m?dro?ci, ale rwnie? m?drych ludzi

- Przyja?? jako Sie?- ludzki inter- net- przyjaciele moich przyjaci? s? moimi przyjaci?mi

- Przyja?? mi?o?? beznami?tna

- Radowanie si? rado?ci? Profesora Bogdana Banasiaka i profesor Gra?yny ?ukowskiej po ich pi?knych kolokwiach habilitacyjnych

Obecni:

Jadwiga Mizi?ska

Stefan Symotiuk

Gra?yna ?urkowska

Andrzej Zachariasz

Bogdan Banasiak

Mariola Banasiak

Ewa Hy?y

Monika Kardaczy?ska

Sabina Magierska

Marek Staniszewski

Dorota Staniszewska