Zlot X - 16 -17- 07. 2011 Drukuj Email

X. ZLOT FILOZOFICZNY W PIOTRAWINIE 16- 17 . 07. 2011

Temat: PI?KNO OCALAJ?CE

Program:

I dzie? :

Prowadz?cy obrady: Piotr Skudrzyk

1. Jadwiga Mizi?ska: Pi?kno ocalaj?ce

2. Tadeusz Szko?ut: Pi?kno jako pomnik pewnego problemu

3. Teresa Klimowicz: Kicz a pi?kno

4. Katarzyna Wo?kowycka: Pi?kno a sztuka kampu

- Warsztaty plastyczne Katarzyny Wo?kowyckiej:

- Koncert Czerwonego Tulipana

Prawykonanie Hymnu Zlotowego Nic nie ma znaczenia oprcz przytulenia

II dzie?: prowadz?cy obrady: Piotr Skudrzyk

1. Stefan Symotiuk: Pi?kno i cisza

Zofia Majewska: Pi?kno i wznios?o??

Anna Milczanowska: Czy sztuce wsp?czesnej potrzebne jest pi?kno

( z prezentacj? albumw)

- Wyprawa do Rogowa. Do Starej Remizy

Koncert na gongach Ilony i Miros?awa Iwa?skich

Protoko?owa?a: Anna Milczanowska ( sprawozdanie )

Lista go?ci

Gospodyni: Jadwiga Mizi?ska- Kacze Do?y

Stefan Symotiuk- Lublin

Tadeusz Szko?ut- Lublin

Czes?aw Gryko- Warszawa

Piotr Skudrzyk- Katowice

Andrzej Kapusta- Lublin

Agnieszka Zi?tek - Lublin

Grzegorz Hetman 1 dzie?

Teresa Klimowicz- Lublin

Monika Kardaczy?ska- Kielce

Anna Milczanowska- Wroclaw

Jacek Zalewski - Lublin

?ukasz Marci?czak - Lublin

Krzysztof Bac?awski- Pozna?

Ilona Iwa?ska- Rogw, Otwock

Miros?aw Iwa?ski- Rogw , Otwock

Daniel Ku? - Wilkw

Pawe? Kawalec- Lublin

Katarzyna Wo?kowyska Bia?ystok

Anna Zdeb Niedrzwica Koscielna

Andrzej Sikora- Kamie?, Kacze Do?y

Krzysztof Franciszek Dzier?ak- Podn?ek- Kamie?

Mateusz Sochalski Kamie?

Jadwiga Rusek Kluczkowice

LESNI LUDZIE

Pustelnik Jano Jan Darecki, Pola?czyk

Inka Wiecze?ska - Ustrzyki Dolne

Zofia Paterek- Sanok

CZERWONY TULIPAN

Stefan Brzozowski - Olsztyn

Krystyna ?wi?tcka - Olsztyn

Ewa Cichocka - Olsztyn