Rodzina_recenzje Drukuj Email

Wypada się cieszyć, że te zagadnienia stały się przedmiotem namysłu ze strony przedstawicielki filozofii. Jadwiga Mizińska, autorka „Ludzkiej rodziny"(z 'wykształcenie pedagog, zaś w filozofii reprezentująca bliską mi specjalność. socjologie wiedzy), w pewnej mierze odpowiada na tę potrzebę. Mianowicie wychodzi od stwierdzenia, iż rodzinność stanowi definicyjną cechę człowieka. Jej zdaniem, człowiek Jest nie tylko istotą społeczną, ale również, i w pierwszym rzędzie, istotą rodzinną. Dwa te atrybuty nie wykluczają się, lecz współgrają ze sobą.”

Prof. dr hab. Mirosław Chałubiński - fragment recenzji

 

J. Mizińska sięga po bardzo szerokie i różne inspiracje, bo nawiązuje i do nauki, i do literatury, i wreszcie do ludzkich dramatycznych losów. I chyba właśnie dlatego jej książka jest przejmująca. Bardzo wyraźnie, ale bynajmniej nie sztucznie (a więc nie „belfrowsko") dowodzi, jak ogromne znaczenie w ludzkim życiu mają dobre i silne więzi, zwłaszcza więzi rodzinne - uznaje takie za wręcz nieodzowne dla harmonijnego rozwoju człowieka. Z całą mocą Autorka twierdzi, że człowiek to istota z definicji rodzinna.
Nie mam wątpliwości, że Ludzka rodzina to książka bardzo dobra. Mizińska dowodzi, że można i pięknie, i mądrze pisać o trudnej materii uczuć, więzi, relacji. Jej książka to swoista „antropologia rodziny", l ma Autorka rację: rodzina to przestrzeń miłości, przynajmniej potencjalnie...

Prof. nadzw. dr hab. Bogdan Banasiak - Fragment recenzji.