Grażyna Żurkowska_notatka Drukuj Email

Grażyna Żurkowska – dr hab., prof. UR …., pracownik naukowy w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Teorii Poznania i  Teorii Bytu. Zajmuje się krytyką tradycyjnego modelu epistemologii i generowanych przez nią modeli realizmu, onto-poznawczymi wymiarami bytu ludzkiego, fenomenem kryzysu tradycyjnego modelu człowieka i kultury, sprawą prawdy w rozumieniu klasycznym. Autorka nowatorskiej książki pt. Epistemologia po Wittgensteinie.

A przede wszystkim wspaniały człowiek i cudowny przyjaciel.