Gra?yna ?urkowska_notatka Drukuj Email

Gra?yna ?urkowska dr hab., prof. UR ., pracownik naukowy w Mi?dzywydzia?owym Instytucie Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zak?ad Teorii Poznania i Teorii Bytu. Zajmuje si? krytyk? tradycyjnego modelu epistemologii i generowanych przez ni? modeli realizmu, onto-poznawczymi wymiarami bytu ludzkiego, fenomenem kryzysu tradycyjnego modelu cz?owieka i kultury, spraw? prawdy w rozumieniu klasycznym. Autorka nowatorskiej ksi??ki pt. Epistemologia po Wittgensteinie.

A przede wszystkim wspania?y cz?owiek i cudowny przyjaciel.