Pustelnik Jano Drukuj Email

Jano - wybra? ?ycie w ubóstwie, w?ród bieszczadzkiej przyrody i ludzi dobrego serca. Ma talent, wykonuje wspania?e zdj?cia. Jednak mieszka "k?tem" u ludzi dobrej woli, w domku nad Zalewem Soli?skim. Nie pracuje, nie zarabia, przynajmniej w tradycyjnym tego s?owa znaczeniu. ?yje najcz??ciej z tego, czym podziel? si? z nimi inni.

A z jego zdj?? powstaj? albumy

W maju 2014 roku wydana zosta?a  Autobografia Mistyczna - ksi?zka / jak sam napisa? / jego ?ycia.