XIII Zlot w M??mierzu Drukuj Email

,

                                                                      Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw  Spo?ecznych

Wsplnota

Adres: KAMIE? 120  24-335 ?AZISKA ; tel. 603 04 66 82

 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 7171719291                                       REGON : 432714386

  Konto Nr:81 1240 2874 1111 0010 3729 5869              Nr KRS: 0000205530                                                                                   

                                   

Kamie? 25.09.2013r

 

 

 Zaproszenie

Serdecznie zapraszam do udzia?u w XIII Zlocie Filozoficznym: Przejawy i Zagro?enia Duchowo?ci. Ch?opski Rozum organizowanym przez:

Zak?ad Filozofii  Kultury Instytut Filozofii UMCS w Lublinie

oraz Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Spo?ecznych Wsplnota,

ktry odb?dzie si? w dniach  27-29 wrze?nia 2013 r.

w miejscowo?ci M??mierz. / pod Kazimierzem /

 

 Program Zlotu Filozoficznego - Ostateczny

27.09.2013 pi?tek

 Do godz.1500  Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie  przyby?ych  
                         uczestnikw.

 godz. 16. 00.Przywitanie Go?ci. Rozpocz?cie obrad.

 

- Gra?yna ?urkowska, Rado?? my?lenia

- Lukasz Marci?czak, Mi?dzy rado?ci? a smutkiem

- Iwona Zakrzewska, Rozszczepi? zagro?enia duchowo?ci.

godz. 1800. Kolacja

godz. 19.00

-Promocja Ksi?gi Przyjaci? Jadwigi Mizi?skiej

- Prezentacja Ksi?gi i wr?czenie jej Redaktorom oraz Autorom

-Pokaz fotografii  Mistyka Bieszczadw przez Pustelnika Jano Jana Dareckiego

W tle:

-Wernisa? fotogramw Emanueli Danielewicz z Bochum  Twarze

- Muzyka domowa

NIESPODZIANKI

 

28. 09. 2013 sobota

  godz. 830 ?niadanie

 godz. 900 1300 referaty i dyskusja

- Roman Zi?ba, O pokonywaniu kryzysw w samotnych pielgrzymkach

- Ewa Dunaj, ?ad ducha

- Ma?gorzata St?pnik, Mistyczne transgresje Wiliama Blekea

 

 godz. 1330 obiad.

Po obiedzie: Wycieczka ?odzi? z Mi??mierza do Kazimierza ,  powrt meleksami

godz. 1830 kolacja i dalsza cz??? obrad.: 

                                                     Debata: Zdrowy ch?opski rozum

-Stefan Symotiuk, Chytry rozum dziejw Hegla a strategia bytu ch?opskiego

-Magdalena ??towska - Sikora: Poeci polscy o szcz??liwo?ci jeszcze na tym ?wiecie

- Dyskusja z udzia?em uczestnikw Zlotu oraz mile widzianych   Go?ci

 

 

 

21.04. 2013 niedziela

 godz. 800 ?niadanie

godz. 8. 30- 14.

1. Debata o Duszy

 

Wprowadzenie:

 

O. Tomasz Dostatni i Seweryn Aszkenazy

Dyskusja z udzia?em Uczestnikw Zlotu i Go?ci

 

2. Piotr Skudrzyk:  O rado?ci w bezrado?ci.

Wspomnienia z jubileuszowej  konferencji Profesora na temat Rado?ci.

godz. 1430 obiad 

                   Zako?czenie Zlotu, po?egnanie i wyjazd uczestnikw

SPRAWOZDANIE - dr Ma?gorzata St?pniak

ZAPRASZAM DO GALERII