Breczko Jacek Drukuj Email

Jacek Breczko - Białostoczczanin. Szkołę podsawową oraz VI liceum im. Króla Zygmunta Augusta ukończył w swym rodzinnym mieście. Filozofię studiował na UMCS oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1988 obronił pracę magisterską, ktorej promotorem był profesor Henryk Jankowski. Stopień doktora uzyskał w roku 2000, a doktora habilitowanego w 2012. Obydwa na Wydziale Filozofi i Socjologii UMCS. Pracuje w Studium Filozofii i Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia z filozofii i etyki. Jego zainteresowania głównie skierowane są w kierunku badań związanych z historią idei, filozofią religii oraz treściami filozoficznymi zawartymi w literaturze. Owocem tych zainteresowań była praca doktorska: Światopogląd filozoficzny Isaaca B. Singera. Bada też treści filozoficzne zawarte w pismach twórców skupionych wokół „Kultury” paryskiej Giedroycia, a szczególnie w twórczości  Miłosza i Gombrowicza. Jak dotychczas autor czterech książek i ponad osiemdzisięciu artykułów.

                                                                  Czytaj też: Breczko o sobie...